2018.09.04. napjától hatályos

A Fensterimpex Kft. által működtetett www.ablakbudapest.hu honlapon.

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

Jelen szerződés a Fensterimpex Kft. (Székhely: 1037, Budapest Bojtár utca 78., Cg:  01-06-786992 Adószám: 21113475-2-42, Ügyvezető: Stascheit André), továbbiakban ablakbudapest.hu, kizárólagos tulajdonában álló www.ablakbudapest.hu weboldal (továbbiakban weboldal) használatához kapcsolatos Általános Felhasználási Feltételeket tartalmazza.

A Fensterimpex Kft. által üzemeltetett weboldal online árajánlat kérés funkciójának igénybevételével a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket maradéktalanul elfogadottnak tekinti.

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelemmel olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket! Amennyiben ennek bizonyos részével, részeivel nem ért egyet, ne kérjen árajánlatot a weboldalon! Aki nem fogadja el a jelen ÁSZF-ben leírtakat nem jogosult a weboldal használatára, illetve a weboldal által igénybe vehető szolgáltatásokra, kedvezményekre.

Fensterimpex Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF hatályba lépése az a nap, amikor a módosított ÁSZF publikálásra kerül a weboldalon.

Az ablakbudapest.hu működése:

A www.ablakbudapest.hu weboldalon a Fensterimpex Kft. által forgalmazott termékeket tekintheti meg a weboldalt böngésző felhasználó. A weboldalon a felhasználónak lehetősége van az általa kiválasztott termékekről ajánlatot kérnie az ajánlatkérő platformon, vagy a webáruházban szereplő  termékeket megrendelheti. A felhasználó által elküldött online ajánlatkérésekre a Fensterimpex Kft. igyekszik a lehető leghamarabb reagálni, melyet megtehet írásban vagy szóban a felhasználó megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Fensterimpex Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a www.ablakbudapest.hu weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa, illetve megszüntesse.

 

 

Definíciók:

Felhasználó:

Minden, jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasó, és elfogadó nagykorú természetes személy, vagy bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet. A weboldal szolgáltatásait kiskorúak, cselekvőképtelenek nem vehetik igénybe. A Felhasználók a weboldalt kizárólag csak magán célból vehetik igénybe, azt üzleti céllal nem közvetíthetik tovább.

Megrendelő:

Minden olyan felhasználó, aki elfogadja a részére elkészített árajánlatot, valamint jelen ÁSZF-et és szerződést köt a Fensterimpex Kft.-vel.

Ajánlatkérés a weboldalon:

Azon önkéntes adatszolgáltatási folyamat, melyet megelőzően a felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és az árajánlat kérő űrlapon valós adatait megadja a Fensterimpex Kft. részére. Az online árajánlat kérési folyamat eredményeként a felhasználó részére egyedi árajánlat kerül megküldésre. A weboldalon történő árajánlatkérés nem minősül megrendelésnek.

Árajánlatkérő űrlap tartalma:

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy árajánlat kérő űrlapon valós adatokat ad meg. Valótlan és pontatlan adatok megadásából eredő károkért az ablakbudapest.hu nem vállal felelősséget.

Online árajánlat kérés során a Felhasználó megadja:

  • teljes nevét
  • e-mail címét,
  • egyedi üzenetét, amely az árajánlat pontosságát segíti elő
  • telefonszámát,
  • irányítószámát

Az árajánlat kérés során megadott személyes adatokat az ablakbudapest.hu kizárólag saját céljaira használja fel és kötelezettséget vállal arra, hogy a törvény rendelkezései, valamint az Adatvédelmi Szabályzat alapján jár el.
Az árajánlatkéréshez szükséges adatok körét az ablakbudapest.hu bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.

 

 

Megrendelhető termékek köre 

 Az ablakbudapest.hu kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre az ablakbudapest.hu tekinthető meg, a termékek specifikációja és ára. A megrendelni kívánt termék jellemzőit az adott termék ismertetője tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget az ablakbudapest.hu nem vállal. A webáruházban feltüntetett képek illusztrációk, a képekkel kapcsolatos esetlegesen előforduló hibákért az ablakbudapest.hu felelősséget nem vállal. 

Helyszíni felmérés:

A helyszíni felmérés díja Budapesten bruttó 8000 Ft, mely szerződéskötés esetén jóváírásra kerül és levonódik a szerződés végösszegéből. (Budapesten kívül km-enként plusz díjat számítunk fel.) A helyszíni felmérés azért szükséges, hogy a pontos méreteket és egyéb a beépítéshez szükséges információkat egy szakember is felmérje, hogy az elkészült termék egyezzen a Megrendelő elképzeléseivel és pontosan illeszkedjen a falnyílásba.

 

Az egyedi méretre gyártás esetén:

 A weboldalon feltüntetett termékeket megrendelni egyedi méretre gyártás esetén csak az ablakbudapest.hu által elkészített árajánlat elfogadásával lehetséges. Az egyedi méretre gyártott termékek esetén a gyártásba adást követően elállni nem lehetséges. A megrendelt termékek a Megrendelő egyedi igényeire szabva kerülnek legyártásra. A szerződés bruttó értékének 50%-át előlegként kell előre befizetni az ablakbudapest.hu részére készpénzben (1037, Budapest  Bojtár utca 78.) vagy átutalással a megrendelést követően kiállított díjbekérő alapján (K&H,10402283-50526649-82691009). A szerződés fennmaradó hátralékát a beépítés befejezését követően készpénzben vagy átutalással szükséges rendezni az ablakbudapest.hu felé. 

Gyártási idő:

A termékek gyártási ideje termékenként és a megrendelt mennyiség függvényében változhat. A weboldalon vagy az árajánlatban feltüntetett gyártási idő tájékoztató jellegű, a pontos gyártási határidő Megrendelés esetén a szerződésben kerül rögzítésre.

Szállítás:

Igény esetén, egyedi díjazás ellenében szállítás is megrendelhető, melynek díja a kiszállítás helyszínétől és kiszállított termékek mennyiségétől függ. 

Beépítés:

A beépítés egyeztetése telefonon vagy e-mailen történik a megrendelt termékek az ablakbudapest.hu raktárába történt beérkezését követően.

Garancia:

Az ablakbudapest.hu által leszállított termékekre 5 év gyártói szavatosság, ezen belül 1 év jótállás érvényes. A termékekben lévő vasalatokra 1 év a gyártói garancia. A Megrendelő által közvetlenül megbízott más személlyel vagy céggel végeztetett beszerelésre az ablakbudapest.hu nem vállal működési garanciát. Ez esetben a beépítésből eredő esetleges működési probléma megoldása külön szervizköltség, mely a Megrendelőt terheli. Reklamációt kizárólag írásban áll módunkban elfogadni, amely tartalmazza a megrendelés dátumát, a megrendelésszámát, valamint a kivitelezés helyszínét és a megrendelő adatait, elérhetőségét.

 

A 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet, 29.§ (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Alkalmazandó jog:

Jelen Megállapodásra a hatályban lévő magyar jogszabályok érvényesek. Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az érvénytelen rendelkezés helyére automatikusan a hatályban lévő érvényes jogszabályi rendelkezés lép, míg a többi érvényes rendelkezés változatlanul érvényben marad.

Hatály:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. 09. 04-én lép hatályba.
A www.ablakbudapest.hu weblap bármilyen felhasználása, jelen szerződés hatálya alá tartozik.

 

Hívás